องค์กรบริการจัดหางานไต้หวันประกอบด้วยหน่วยงานการจ้างงานเอกชนหน่วยงานการจ้างงานของรัฐองค์กรช่วยเหลือชั่วคราวที่ปรึกษาด้านอาชีพการค้นหาฉุกเฉินและการค้นหาผู้บริหาร คนส่วนใหญ่สับสนว่าใครให้บริการอะไรในพื้นที่นี้และมักจะรวมกันทุกคนภายใต้คำว่า headhunter มันอาจเป็นแหล่งของความยุ่งยากถ้าคุณไม่เข้าใจจริงๆว่าแต่ละกลุ่มเหล่านี้สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง อันดับแรกให้ทำความสะอาดคำศัพท์และคำจำกัดความของบริการที่แต่ละกลุ่มมีให้

วิธีการใช้บริการจัดหางานไต้หวัน

บริษัท จัดหางานเอกชนแสวงหาผลกำไร แหล่งที่มาของรายได้ของพวกเขามาจากทั้ง บริษัท (นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม EPF) หรือจากคุณ (ค่าธรรมเนียมผู้สมัครจ่าย APF) ผู้ที่ได้รับรายได้จากนายจ้างมักมีความต้องการของ บริษัท อยู่เสมอ พวกเขาค้นหาในนามของนายจ้าง แต่มักจะอยู่ในฐานข้อมูลของตัวเองและพวกเขาทำการตลาดให้กับผู้ว่าจ้างหากเห็นว่าบุคคลนั้นมีความต้องการสูงและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานที่จ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เมื่อทำงานกับ บริษัท จัดหางานความสามารถของบุคคลและ บริษัท หางานไต้หวัน กรมแรงงาน ที่คุณเลือกอาจส่งผลต่อความสามารถของงานที่คุณทำในที่สุด หากคุณเลือกอย่างชาญฉลาดเขาหรือเธออาจกลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดชีวิตที่จะนำทางคุณสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริการจัดหางานไต้หวัน

กลุ่มผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมของหน่วยงานการจ้างงานเอกชนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าอย่างมากของ บริษัท จัดหางานเอกชน พวกเขาเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลเดียวที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับคุณ นี่เป็นกลุ่มที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างมากในตลาดโดยยึดหลักความไร้ความสามารถและความร่มรื่นในการดำเนินธุรกิจ บริษัท บริการจัดหางานเกือบทุกแห่งที่ขอให้คุณจ่ายเงินอยู่ในหมวดหมู่นี้โดยไม่คำนึงถึงความมีระดับของการตกแต่ง ก็ควรที่จะอยู่ให้ห่างจาก บริษัท จัดหางานประเภทนี้ พวกเขาส่วนใหญ่มีพนักงานโดยผู้บริหารที่ไม่สามารถหางานอื่นได้

บริษัท หางานไต้หวัน2019 พวกเขาเป็นกลุ่มเดียวที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของนายจ้างอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ กับคุณเว้นแต่คุณจะมีความต้องการที่มีอยู่ เหตุผลนี้คือพวกเขาได้รับเงินล่วงหน้ามากขึ้นเมื่อผู้สมัครได้รับการว่าจ้างและการจัดสรรขั้นสุดท้ายเมื่อบุคคลเริ่มทำงาน พวกเขาเกือบจะสนใจเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่างงานที่กำลังมองหางาน